Kupi ulje

Ulja za vazdušne i vakum pumpe

Shell Corena S4 R je sintetičko bezpepelno ulje najnovije Shell tehnologije za krilne i vijčane vazdušne kompresore. Omogućava postizanje produženog veka trajanja ulja i opreme te pomaže rotacionim kompresorima koji rade u uslovima visokih temperatura i pritiska da efikasano rade i osiguraju bolju raspoloživost komprimovanog vazduha, čime utiču na povećanje produktivnosti. Pogodno je za upotrebu u većini rotacionih krilnih i vijčanih kompresora, uključivši uljem poplavljene i uljem ubrizgavane sisteme. Odlična efikasanost pri izlaznim temperaturama vazduha iznad 100°C i pritiscima do 25 bara. Namenjeno je za intervale zamene ulja do 12.000 sati ili približno 3 godine tipičnog fabričkog rada. Pogodno je za kompresore širokog kruga proizvođača. Proizvodi se u gradacijama 46 i 68.

  • pakovanje od 20 i 209 litara

Shell Corena S4 P je vrhunsko sintetičko ulje za vazdušne klipne kompresore, na bazi sintetskih estara i specijalnog paketa aditiva. Namenjeno je za podmazivanje svih industrijskih klipnih kompresora koji rade u najoštrijim uslovima, pod visokim pritiskom i temperaturama koje prelaze 220°C na potisnom vodu. Superiorno u odnosu na konvencionalna mineralna ulja, Shell Corena S4 P u eksploataciji izdržava i do 4 puta duže, 2000-4000 radnih sati, u zavisnosti od radnih uslova. Proizvodi se u gradacijama 68 i 100.

  • pakovanje od 20 i 209 litara

Shell Corena S3 R je vrhunsko sintetičko ulje za vazdušne klipne kompresore, na bazi sintetskih estara i specijalnog paketa aditiva. Namenjeno je za podmazivanje svih industrijskih klipnih kompresora koji rade u najoštrijim uslovima, pod visokim pritiskom i temperaturama koje prelaze 220°C na potisnom vodu. Superiorno u odnosu na konvencionalna mineralna ulja, Shell Corena S4 P u eksploataciji izdržava i do 4 puta duže, 2000-4000 radnih sati, u zavisnosti od radnih uslova. Proizvodi se u gradacijama 68 i 100.

  • pakovanje od 20 i 209 litara

Shell Corena S2 P osigurava duži životni vek i smanjene potrebe za održavanjam klipnih vazdušnih kompresora. Posebna formulacija održava klipne vazdušne kompresore čistim tako što sprečava stvaranje taloga koji mogu smanjiti efikasnost rada sistema. Talozi mogu prouzrokovati opasne eksplozije kompresorskih postrojenja. Corena S2 P daje odličnu zaštitu kartera i zidova cilindra. Pruža i odličnu zaštitu od korozije tokom rada i mirovanja jer prolazi zahtevni ASTM D 665B test korozije morskom vodom. Primjenjuje se kod vazdušnih klipnih kompresora gde sprečava sakupljanje potencijalno opasnih taloga u vazdušnim vodovima, a što povećava rizik eksplozije. Prikladno za upotrebu u kompresorima sa izlaznim temperaturama vazduha do 220°C; za kompresore vazduha za disanje ukoliko se koriste sa aparatima za separaciju ulja. Proizvodi se u gradacijama 68, 100 i 150.

  • pakovanje od 20 litara (ISO 100, 150)
  • pakovanje od 209 litara (ISO 68, 100, 150)

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 je specijalno formulisano ulje na bazi visokorafinisanih mineralnih ulja izuzetnih performansi za rotacione vakuum pumpe što osigurava niži pritisak isparavanja, visoke performanse u radu te efikasano podmazivanje pumpe. Formulacija omogućuje produženi vek trajanja ulja zbog izuzetne otpornosti na degradaciju i stvaranje taloga, čime se produžuje servisni interval – interval zamene ulja. Pruža efikasnu zaštitu metalnih površina od habanja i korozije.

  • pakovanje od 20 i 209 litara