Kupi ulje

Ulja za rashladne kompresore

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F je sintetičko ulje za rashladne kompresore na bazi poliolestera. Formulisano je za visoko efikasan rad rashladnog sistema u pogledu održavanja čistoće, smanjenja stvaranja taloga i naslaga. Primenjuje se u sistemima koji koriste R22 Hidrohlorofluorougljenik (HCFC) i R134a kao rashladno sredstvo. Kompatibilno sa većinom standardnih rashladnih sredstava. Proizvodi se u gradacijama 32 i 68.

  • pakovanje od 20 litara

 

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V je sintetičko ulje za rashladne kompresore na bazi alkil-benzena. Formulisano je za visoko efikasan rad rashladnog sistema u pogledu održavanja čistoće, smanjenja stvaranja taloga i naslaga. Primenjuje se u sistemima koji koriste R22 hidrohlorofluorougljenik (HCFC), R717 Amonijak i R290 propan kao rashladno sredstvo. Kompatibilno sa većinom standardnih rashladnih sredstava. Proizvodi se u gradacijama 32, 46 i 68.

  • pakovanje od 20 litara (ISO 32, 68)
  • pakovanje od 209 litara (ISO 46, 68)

 

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A je mineralno ulje za rashladne kompresore koji koriste amonijak kao rashladno sredstvo. Posebno formulisano protiv zgušnjavanja ulja u sistemu i formiranja taloga na unutrašnjoj strani isparivača. Primenjuje se u sistemima koji koriste R717 amonijak i R290 propan kao rashladno sredstvo. Kompatibilno je sa ostalim ugljovodonicima i NH3. Proizvodi se u gradacijama 46 i 68.

  • pakovanje od 20 litara (ISO 68)
  • pakovanje od 209 litara (ISO 46, 68)