Kupi ulje

Ulja za gasne kompresore

Shell Gas Compressor Oil S4 PN 220

  • pakovanje od 209 litara