Kupi ulje

Hidraulična ulja

Shell Hydraulic S1 M su ekonomična, kvalitetna antihabajuća hidraulična ulja koja pružaju pouzdanu zaštitu u većini industrijskih i mobilnih sistema. Koriste se kao fluidi za prenos snage u velikom broju industrijskih hidrauličnih sistema. Proizvode se u gradacijama 32, 46 i 68. Mogu se koristiti i u nekim mobilnim sistemima gde nema velikih temperaturnih promena, npr. u bagerima i kranovima. Odlikuju se dobrom oksidacionom stabilnošću, odlično izdvajaju vodu i vazduh, pružaju dobru zaštitu od habanja. Ulja se isporučuju filtrirana, klase čistoće: 21/19/16 prema ISO 4406.

 • pakovanje od 20 i 209 litara

 

Shell Tellus S2 MX koristi jedinstvenu Shell tehnologiju kojom se osigurava pouzdana zaštita i učinkovitost u većim proizvodnim i mnogim operacijama pokretne opreme. Pod visokim temperaturama i teškim opterećenjima, to je ulje koje onemogućava stvaranje štetnih naslaga i mulja, a što može znatno smanjiti efikasnost. Odobreno od vodećih proizvođača opreme. U testu industrijskog standarda o veku trajanja ulja Shell Tellus S2 MX postiže dva i po puta duži vek trajanja ulja od industrijskog minimuma. Proizvodi se u gradacijama 22, 32, 46 i 68.

 • pakovanje od 20 i 209 litara

 

Shell Tellus S2 M je kvalitetno hidraulično ulje odobreno od strane najšireg kruga vodećih svetskih proizvođača opreme. Pod visokim temperaturama i teškim opterećenjima onemogućava stvaranje štetnih naslaga i mulja, što može znatno smanjiti efikasnost. Zaštita delova od oštećenja pomaže produženju servisnog intervala te maksimizira povrat investicije. Shell Tellus S2 M postiže dva i po puta duži vek trajanja ulja od industrijskog standarda, osigurava 82% manje habanje, 34% brže izdvajanje vazduha i 50% bolju filtrabilnost. Proizvodi se u gradacijama 32, 46, 68 i 100.

 • pakovanje od 20 litara (ISO 100)
 • pakovanje od 209 litara (ISO 32, 46, 68, 100)
 • pakovanje od 1000 litara (ISO 46)

 

Shell Tellus S2 MA 46 je monogradno bespepelno, deterdžentno hidraulično ulje, namenjeno za primenu gde se zahtevaju ulja koja emulguju sa vodom. Pružaju pouzdanu zaštitu sistema u slučajevima gde može doći do kontaminacije vodenim fluidom (npr. emulzije za obradu metala) ili čvrstim česticama.

 • pakovanje od 20 i 209 litara

 

 

Shell Tellus S2 V koristi jedinstvenu tehnologiju aditiva koja ovom ulju osigurava dvostruki vek trajanja u poređenju sa industrijskim standardima. Odlično štiti pumpu i ima visok nivo efikasnosti i pouzdanosti kod primene na otvorenom prostoru i pri niskim temperaturama, buduci da je stvoreno za primenu u širokom rasponu temperature. Formulisano je da održi viskoznost i svojstva tokom celog intervala zamene, u vrućim i vlažnim uslovima i pri teškim mehaničkim opterećenjima. Osigurava do 85% manje habanja pumpe od maksimalno dozvoljenog, do 68% bolju zaštitu od gubitka viskoznosti, postiže 2.5 puta duži vek trajanja ulja od industrijskog minimuma, do 34% brže otpuštanje vazduha i do 50% bolju filtrabilnost. Proizvodi se u gradacijama 15, 22, 3246, 68 i 100.

 • pakovanje od 20 litara (ISO 32)
 • pakovanje od 209 litara (ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100)

 

Shell Tellus S2 VX je hidraulično ulje visokih performansi za široki temperaturni raspon. Ima dobru stabilnost u prisustvu vlage, što osigurava dug vek trajanja i smanjuje rizik od korozije i rđanja, posebno u vlažnim sredinama. Proizvodi se u gradacijama 15, 3246 i 68.

 • pakovanje od 20 litara (ISO 15, 32, 46, 68)
 • pakovanje od 209 litara (ISO 32, 46, 68)

 

Shell Tellus S2 VA 46 je deterdžentno hidrulično ulje visokih performansi namenjeno za hidrulične sisteme gde se zahtevaju emulgirajuća ulja. Proverena tehnologija zaštite od habanja na bazi cinka pruža odlične performanse u građevinskim i drugim mobilnim aplikacijama.

 • pakovanje od 209 litara

 

 

Shell Tellus S3 M je visokokvalitetno bezpepelno hidraulično ulje. Koristi jedinstvenu, naprednu tehnologiju bezpepelnih aditiva koja pruža pet puta duži vek trajanja, 91% veću zaštitu pumpe od habanja, 48% brže otpuštanje vazduha, 82% bržu filtrabilnost i visok nivo efikasnosti hidrauličnog sistema. Podnosi visoke temperature i velika opterećenja, idealno je za upotrebu u širokom rasponu industrijskoj stacionarnoj ali i u mobilnoj opremi. Proizvodi se u gradacijama 3246 i 68.

 • pakovanje od 20 i 209 litara

 

Shell Tellus S3 V 46 je bezpepelno multigradno hidraulično ulje vrhunskog kvaliteta, koje se primenjuje u veoma širokom rasponu radnih temperatura i temperatura okoline, zahvaljujući izuzetno stabilnom impruveru viskoznosti, visoke stabilnosti na smicanje. Namenjeno je za podmazivanje mobilnih hidrauličnih sistema, gde se zahteva manje opasan uticaj fluida na životnu sredinu u slučaju slučajnog izlivanja. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije. Odlikuje se izvanrednom oksidacionom stabilnošću (>5000h prema TOST testu), odličnom filtrabilnošću – održava sistem u čistom stanju.

 • pakovanje od 209 litara

 

Shell Tellus S4 ME 46 Potpuno sintetičko hidrulično ulje dizajnirano tako da poboljša  energetsku efikasnost hidruličnog sistema bez bojazni da će ugroziti  sistem i proceduru održavanja sistema. Shell Tellus S4 ME ulje ima primenu u različitim vrstama aplikacija kao što su: prese za livenje plastike sa sistemom ubrizgavanja, prese za oblikovanje metala, konvejere u rudnicima, mobilnoj opremi itd. U mašinama za brizganje plastike ostvaruje uštedu  električne energije do 10%. 

 • pakovanje od 209 litara

 

Shell Tellus S4 VX 32 je specijalni bespepelni hidraulični fluid namenjen za primenu na ekstremno niskim temperaturama okoline, kao što je arktička. Koristi se u opsegu temperatura od -50°C do 75°C. Odlikuje se izrazito visokim indeksom viskoznosti, koji omogućava lak start na ekstremno niskim temperaturama. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije.

 • pakovanje od 209 litara

 

 

Shell Naturelle HF-E je potpuno sintetičko biorazgradivo hidraulično ulje. Pogodno za upotrebu u svim hidrauličnim sistemima koji rade na otvorenom i na mestima gde postoji opasnost od curenja i zagađenja. Formulisano je na bazi sintetičkih estara i bezpepeonih aditiva koji obezbeđuju izuzetne performanse podmazivanja, zaštite od trošenja u svim uslovima rada i visok stepen čistoće sistema. Karakterišu ga odlično izdvajanje vode i vazduha te sprečavanje nastajanja pene tokom eksploatacije. Proizvodi se u gradacijama 32 i 46.

 • pakovanje od 20 litara (ISO 46)
 • pakovanje od 209 litara (ISO 32)