Kupi ulje

Ulje za industriju papira

Shell Paper Machine Oil S3 M 220 je visokokvalitetno bespepelno (bez prisustva cinka) cirkulaciono ulje, koje omogućava izuzetnu zaštitu od habanja i korozije i pri visokim temperaturama, kao i u prisustvu vode. Zadovoljava sve zahteve podmazivanja modernih mašina u papirnoj industriji. Odlikuje se izvanrednom oksidacionom stabilnošću, pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije, brzo se odvaja od vode i vazduha. Zadovoljava zahteve za Metso, SKF i Voith sisteme.

  • pakovanje od 209 litara