Kupi ulje

Ulja za prenos toplote

Shell Heat Transfer Oil S2 je ulje za prenos toplote proizvedeno od pažljivo odabranih, duboko rafinisanih mineralnih ulja, izabranih zbog njihovih odličnih radnih osobina u sistemima indirektnog prenosa toplote. Koristi se za cirkulacione sisteme prenosa toplote, zatvorenog tipa te za uslove primene kao što su postrojenja u procesnoj, hemijskoj, tekstilnoj i drugim industrijama, te u sistemima radijatora napunjenih uljem u domaćinstvu. pogodna je za prenos toplote u opremi s kontinualno visokim temperaturama. Zahvaljujući pažljivo odabranim duboko rafinisanim mineralnim uljima odlikuje je visoka oksidaciona i termička stabilnost. Brzina koksiranja i starenja ulja je vrlo mala, što omogućuje dugi vek trajanja uljnog punjenja. Ukoliko temperature površine grejača ne prelaze spomenuta temperaturna ograničenja, prenos toplote je efikasan uz dobru pumpabilnost. Ulje je niskog viskoziteta i visokog koeficijenta prenosa toplote. Niži viskozitet omogućuje odlično tečenje i prenos toplote i na nižim temperaturama. Odlikuje je dobra topivost i nizak pritisak para, nije korozivno i netoksično je, što utiče na smanjenje troškova zbrinjavanja

  • pakovanje od 20, 209 i 1000 litara