Kupi ulje

Ulja za pneumatske alate

Shell Air Tool S2 A je mazivo za pneumatske alate razvijeno kako bi zadovoljilo posebne zahteve podmazivanja svih tipova pneumatskih alata, uključujući i one za bušenje kamena kao i one podvrgnute teškim uslovima rada. Sposobno je za održavanje velike čvrstoće uljnog filma i efikasnog podmazivanja zahtevnih pneumatskih udarnih bušećih mehanizama uz izuzetnu zaštitu od trošenja i korozije. Aditivi protiv korozije i za prionjivost osiguravaju efikasnu zaštitu od korozije svih unutrašnjih radnih površina. Odolevaju ispiranju vodom usled pojave vodenog kondenzata, koji se stvara na kritičnim površinama za vreme procesa ekspanzije vazduha. Pogodno za korištenje u pneumatskim alatima koji rade na vrlo niskim temperaturama. Otporno je na formiranje taloga i drugih štetnih produkata oksidacije. Proizvodi se u gradacijama 32 i 100.

  • pakovanje od 20 litara (ISO 32, 100)
  • pakovanje od 209 litara (ISO 100)