Kupi ulje

Ulja za gasne motore

Shell Mysella S5 N 40 je ulje visokih performansi namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih stacionarnih gasnih motora, kod kojih se zahteva ulje sa niskim sadržajem pepela.Zadovoljava stroge zahteve ograničenja emisije NOx za novu generaciju stacionarnih gasnih motora. Specijalno je razvijeno da pruži produženi period zamene ulja u gasnim motorima koji koriste prirodni gas i to u uslovima gde je period zamene ulja ograničavajući faktor.

  • pakovanje od 209 litara

 

Shell Mysella S5 S 40 je premium mineralno ulje za plinske motore, dizajnirano za upotrebu u motorima koji koriste kisele plinove kao pokretačko gorivo (bioplin, kanalizacijski plin i deponijski plin). Posebno je razvijeno da osigura produžen interval zamene ulja u motorima, i koristi formulaciju koja je optimizirana da se odupre korozivnim i oksidacijskim učincima sumpornih i halogeniziranih kiselina koje su često prisutne u kiselim plinovima. 

  • pakovanje od 209 litara

 

Shell Mysella S3 N 40 je mineralno ulje visokih performansi za stacionarne četverotaktne plinske motore, koji zahtijevaju niskopepelno ulje, a koriste prirodni plin kao gorivo. Zadovoljava stroge savremene zahteve u pogledu ograničenja emisije NOx. Odlikuje se visokom otpornošću na oksidaciju i nitraciju , na povećanje viskoznosti tokom eksploatacije i stvaranje nepoželjnih kiselih produkata.

  • pakovanje od 209 litara

 

Shell Mysella S3 S 40 je ulje visokih performansi, sa srednjim sadržajem pepela, namenjeno za podmazivanje stacionarnih četvorotaktnih gasnih motora, koji kao gorivo koriste kisele gasove kao što su: gas sa otpada, biogas ili kanalizacioni gas. Takođe se može koristiti i za motore kod kojih se tradicionalno zahteva ulje sa srednjim sadržajem pepela za zaštitu sedišta ventila. Mysella S3 S 40 zadovoljava stroge zahteve ograničenja emisije NOx za novu generaciju stacionarnih gasnih motora.

  • pakovanje od 209 litara