Kupi ulje

Procesna ulja

Shell Risella X 415 je procesno ulje dobijeno na jedinstvenoj GTL tehnologiji (proizvodnja iz prirodnog gasa umesto iz nafte) i ne sadrži u sebi aromate (aromati umanjuju osobine ulja) koje sadrže u sebi sva druga slična ulja. Pored toga što ne sadrži aromate odlikuju je idealni molekularni lanci usled čega ovo ulje ima superiorne karakteristike. spunjava stroge međunarodne zahteve Farmakopea čistoće. Pripada najnovijoj generaciji belih medicinskih ulja. Poseduje širok raspon primene kao što je upotreba kod proizvodnje optičkih kablova, termoplastičnih elastomera, veštačkog đubriva, eksploziva, u tekstilnoj industriji itd.

  • pakovanje od 209 litara